Etusivu » Hiilineutraalius on osa yritysvastuuta

Hiilineutraalisuus on osa yritysvastuuta

Jaa sivu:

Hiilineutraaliuteen tai vähähiilisyyteen pyrkiminen on osa nykyistä yrityskulttuuria. Hiilineutraaliudesta on tullut tärkeä osatekijä koko yritysvastuun kentässä. Vastuullisuus bisneksessä tarkoittaa, että yritys tähtää kannattavaan liiketoimintaan sekä huomioi ne vaikutukset, jotka sen toiminta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti aiheuttaa. Yritystoiminta on monen asian yhteen sovittamista ja kestävän kehityksen edellytykset eivät tässä ajassa ole niistä vähäisimpiä.

Ensimmäisenä hiilineutraaliudesta puhuttaessa nousevat helposti keskusteluun luonnollisesti kustannukset, joiden loppusummaa on vaikea selvittää. Mutta kaikki muutokset aiheuttavat tarpeen asioiden uudelleen tarkastelulle, eikä hiilineutraaliudenkaan tarvitse olla mörkö, se voi olla yritykselle myös kilpailuetu ja taloudellisen hyödyn tuoja, sen strategian kärki.

Yritys on väline, jolla kilpaillaan kuluttaja- ja tilaajamarkkinoilla. Tässä kilpailussa yritys taistelee paikastaan markkinoilla muiden yritysten kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen on pysyttävä ajan tasalla markkinoiden vaatimusten kanssa. Jos markkinoilla menestytään paremmin hiilineutraalina kuin nykyisellä tasolla, on tietenkin viisasta pyrkiä hiilineutraaliuteen. Se on vastuuta yrityksestä, sen toiminnan varmistamisesta, työntekijöistä ja yrityksen vastuullisuuden osoitus asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan.

Tarvitaan tekoja, ei sanahelinää

Vastuullisuutta odotetaan nykyään kaikilta yhteiskunnallisilta toimijoilta, eikä vähiten yrityksiltä, joiden toiminnalla esimerkiksi kasvihuonepäästöihin on kokonaisuudessaan valtava merkitys. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on maailmanlaajuinen trendi, jota vauhditetaan kansainvälisin sopimuksin sekä ylikansallisen että kansallisen lainsäädännön voimin. Pysyminen markkinoilla merkitsee väistämättömästi tarvetta sopeutua niiden vaatimuksiin. Jokaisen vastuunsa tuntevan yrityksen tehtävä on löytää omat keinot sopeutumiseen. Sanahelinällä ja lumelääkkeillä voi pärjätä jonkin aikaa, mutta vastuullisesti toimivat ja konkreettisia tekoja vievät lopulta potin.

Kun vähähiilisyydestä tai hiilineutraaliudesta on kysymys, niin muutosten tekemisen alkuruudussa ensimmäinen tehtävä on nykytilanteen kartoitus. Avustava kysymys kuuluu: Millainen on yrityksen hiilijalanjälki juuri nyt? Jos sei ole tyydyttävä ja vaatii hiomista, hiilijalanjälki kertoo myös sen mistä on viisainta aloittaa.  Lopputuloksena saadaan yritys, joka on entistä kiiltävämpi, joka vastaa markkinoiden odotuksiin täsmällisesti ja joka erottuu myönteisesti kilpailijoistaan.

Hiilineutraalius yritysvastuullisuuden osana vaatii kunnianhimoa, strategiaa, aikataulutusta ja määrätietoista työtä. Sen onnistuminen on yksi lenkki yrityksen kasvavassa arvoketjussa. Se voi joissakin tapauksissa olla myös pelastusrengas, joka takaa toiminnan jatkumisen.

Miten se tehdään?

Hiilineutraalius, yritysvastuu ja kestävä kehitys ovat kokonaisuus, jota yritykset muuttuvassa bisnesympäristössä korostavat ja etsivät keinoja sen toteuttamiseen. Hiilineutraalius on mahdollista saavuttaa vähentämällä energian kulutusta, parantamalla energiatehokkuutta ja minimoimalla materiaalihukka. Jo pelkästään fossiilittomien energiavaihtoehtojen käyttö tuotannossa voi vähentää suuren osan hiilikuormasta, ja jäljelle jäävät ”ylimääräiset” hiilidioksidipäästöt voidaan hoitaa kompensoimalla ne kansainvälisesti standardoiduilla ohjelmilla.

Prosessissa ei pidä unohtaa henkilökunnan osuutta onnistuneeseen lopputulokseen. Henkilöstön sitouttaminen koko kestävän kehityksen ohjelmaan on tärkeää. Jotta hiilijalanjälki saadaan nollaan, se edellyttää henkilöstön koulutusta ja perehdyttämistä. Henkilökunnan asenteella ja toimilla on merkittävä osuus pyrittäessä vähentämään energiankulutusta koko toimintaketjussa, lisäämään kierrätystä ja vähentämään jätekuormaa.

Tulokset koostuvat usein pienistä yksityiskohdista, esimerkiksi monen totutun pakkaus- tai kuljetustavan uudelleen arvioimisesta ja toteuttamisesta. Kaikella on merkitystä, silläkin kuinka paljon yrityksessä tehdään paperikopioita, vaikka sähköisetkin riittäisivät, kuinka tiiviisti toimitettavat tavarat pakataan ja millaisissa erissä tuotteet kuljetetaan asiakkaille. Hiilineutraaliuteen tähtäävät toimet ovat pitkälti samoja, joita yrityksessä on pohdittu ja toteutettu jo siinä vaiheessa, kun on sitouduttu kestävään kehitykseen, yritysvastuuseen, ympäristönsuojeluun, turvallisen työympäristön, tuotantotehokkuuden ja taloudellisen tuloksen kehittämiseen.

Lue lisää:

https://www.hiilineutraalius.com/

https://www.hiilineutraaliyritys.fi/

https://www.hiilikadenjalki.com/

Scroll to Top